Kunddriven Spelutveckling

Diarienummer 2014-03568
Koordinator FATSHARK AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att skapa en kunddriven metod för innovation och idégenerering inom spelutveckling löpande under hela utvecklingsfasen. Projektets syfte är attstärka den svenska spelindustrins förmåga att behålla sin ledande position på en global marknad. Projektet har lyckats att identidifiera metoder som kan användas för att under delar av utvecklingsprocessen involvera kunder. Den affärsmässiga effekten av dessa metoder är dock ännu för tidigt att avgöra.

Resultat och förväntade effekter

En tidig och central slutsats av projektet var att interaktion med kunder/spelare bör kretsa kring ´fragment´ av spel, inte kompletta spelidéer. Genom att presentera dessa för presumptiva kunder är möjliggör vi feedback och idégenerering som kan användas i utvecklingen och anpassningen av spelet. Vad som även kunde konstateras var att de intervjuade kunderna resonerade mycket snarlikt utvecklarna. Många av deras idéer var sådana som redan funnits internt. Mer användbart var i många fall den negativa feedback som gavs på idéer och fragment.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i en iterativ process där varje interaktion innehöll medarbetarinteraktioner, kundinteraktioner och workshops. De tidiga iterationerna arbetade med en bred kundinteraktion medan de senare fokuserade på de typer av interaktionsmetoder som visat sig lämpligast att implementera i den verkliga produktionen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.