Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KTH/ZJU Joint Research Center of System-on-Chip

Diarienummer
Koordinator KTH EDUCATION AB - KTH International, Education & Management AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2004 - september 2005
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-03040

Statistik för sidan