Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KTH Live-In Lab - Testbäddar för ökad innovation

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energiteknik, KTH
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte var att möjliggöra en utökning av testverksamheten till fler byggnadstyper/verksamheter/aktörer. Mål, att skapa rutiner, dokumentation och installera teknisk infrastruktur för att kunna utföra projekt i flertalet byggnader. Resultat: (1) KTH LIL har gått från en testbädd till att bli en plattform för test-och verifiering; (2) tester/forskning kan utföras simultant i flertalet testbäddar, eller i olika efter varandra följande tester i olika miljöer; (3) en server för insamling, hantering och visualisering av data från samtliga testbäddar har installerats hos KTH.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i (1) Samtliga dokument, strategier, hemsida har uppdaterats och reviderats; (2) Strategier för test och forskning har uppdaterats. Erbjudanden, finansieringsalternativ har reviderats; (3) En server för insamling, hantering och visualisering av data installerats hos KTH. Till den har Testbed KTH kopplats, integreringen av övriga testbäddar pågår, bedöms klart i början av oktober 2019; (4) Avtal behövde inte revideras utan de som tagits fram av KTHs jurister bedöms vara väl avstämda och säkra.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en styrgrupp och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har identifierat behov, tekniska system och tagit fram strategier för genomförande som styrgruppen sedan godkänt. Projektet har krävt involvering av externa parter vilka designat de existerande styr- och kontrollsystemen i de befintliga byggnaderna, samt expertis från KTHs IT-avdelning. Två projektledare, en från KTH och en från Schneider Electric, har drivit projektet framåt, i samverkan med samtliga övriga projektpartners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 januari 2018

Diarienummer 2017-05571

Statistik för sidan