Kroppens reservdelar

Diarienummer 2013-02716
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att samla aktörer och skapa en nationell innovationsagenda för området biomaterial och regenerativ medicin. Företrädare för akademisk forskning, institut, sjukvård och industri har tillsammans identifierat utmaningar och behov och diskuterat aktiviteter och initiativ som skulle befästa och stärka Sveriges position inom området.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål att skapa en nationell innovationsagenda för området biomaterial och regenerativ medicin har uppfyllts. Under slutfasen av arbetet har samordning skett med två andra agendor, vilket utmynnat i en SIO-ansökan (Medtech 4 Health) vilken samlar hela medicinteknikområdet.

Upplägg och genomförande

Arbetet har engagerat ca 10 organisationer, inklusive företrädare för ledande forskningsmiljöer, två stora sjukhus, samt branschen. Tre workshops har genomförts, vilka främst behandlat behov och möjligheter ut ett patientperspektiv, samt aktiviteter och initiativ för att stärka Sveriges innovationskraft inom området. Dessutom har djupintervjuer genomförts med utvalda kliniskt verksamma läkare och industrirepresentanter.

Externa länkar

Publik, interaktiv websida för information och diskussion om projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.