Kritiska samband mellan Säkerhetsstandarder, Organisationsfaktorer, Mjukvaruverktyg och Innovation

Diarienummer 2015-01524
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 3 079 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2018
Status Beslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-03-17

Syfte och mål

Det primära målet med projektet är att studera och begränsa negativ påverkan på starkt konkurrensutsatta utvecklingsorganisationer från högaktuella säkerhetsstandarder angående mjukvaru-utveckling för inbyggda system. Forskningsresultat och kunskapsöverföringen till Sverige förväntas leda till en utökad möjlighet för svenska företag att, utan stordriftsfördelar, lyckas i säkerhetsbranschen.

Förväntade effekter och resultat

Utöver forskningsresultat och kunskapsöverföring förväntas projektet ge vidare input till andra aktiva projekt på KTH, en utökad kunskapsbas på KTH inom området, projektledarens vidare kvalificering för ´Tenure Track´, ett samarbete mellan KTH/Rolls Royce som fortsätter inom andra projekt och ett större samarbete mellan institutionerna på avdelningen maskinkonstruktion (KTH).

Planerat upplägg och genomförande

Projekt består primärt av studier av aktuella industriella utmaningar relaterade till organisationsfaktorer, mjukvaruverktyg och innovation hos fem Rolls-Royce kontor (Europa/USA). Detta kommer innebära nära samarbete med linje-organisationerna, projektledning och ett center för mjukvaru-excellens. Kvalificeringen kommer inkludera projektledningskurser, intervjuer angående praxis (innovation, etc.), fältexperiment, internationella kontakter till andra starkt konkurrensutsatta organisationer och möjligheten att bibehålla doktorand-handledning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.