Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kritiska samband mellan Säkerhetsstandarder, Organisationsfaktorer, Mjukvaruverktyg och Innovation

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 3 079 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att studera och begränsa negativ påverkan på starkt konkurrensutsatta utvecklingsorganisationer från högaktuella säkerhetsstandarder angående mjukvaru-utveckling för inbyggda system. En konflikt mellan olika typer av mjukvaru-designers runt certifierings-nivåer identifierades. Den indikerar att företag som vill använda teknik tidigt ska satsa på att införa den där den kräver så hög säkerhetsklassning som möjligt - annars försvåras säkerställandet av det strategiska värdet av tekniken.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har disseminerat resultaten i de avsedda forumen och förutsedda omfattningen. I samband med detta har en multi-disciplinär forskningsagenda skapats, vilken sammanför organisationskultur inom industri och akademi med värdeskapande. KTH har även i samarbete med ett företag skapat ett konsortium och ansökt om stöd för ett större forskningsprojekt inom autonom sjöfart. Det projektet kommer innehålla delar som bygger vidare på det här projektets resultat.

Upplägg och genomförande

Projekt-målen uppnåddes genom studier av aktuella industriella utmaningar relaterade till organisationsfaktorer, mjukvaruverktyg och innovation hos sex företagskontor. På grund av kontraktsproblem så försenades projektet och fördjupades bara med tre av kontoren. Överlag har forskningen inom projektet fungerat bra, men har lidit skada på grund av orealistiska förväntningar på projektet från bl.a. de jurister som kopplades in.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01524

Statistik för sidan