Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kraftsamling Dataspelsbranschen

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid februari 2022 - januari 2023
Status Avslutat

Syfte och mål

Kraftsamling Dataspelsbranschen har genom ett öppet och transparent sätt och digitala arbetsmetoder samlat aktörer från Malmö i söder till Luleå i norr och från alla olika typer av aktörer i ekosystemet runt spelbranschen i gemensam dialog kring viktiga frågor för branschens utveckling. Projektet har också skapat en bredare förståelse mellan lokala, regionala och nationella aktörer och kunnat bidra till utökad samverkan nationellt och öppnat upp för ökad internationell samverkan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom ett nätverk av över 40 aktörer som arbetar i och med spelbranschen kunnat kartlägga och ta fram gemensamma behov och utmaningar, belysa potential och hitta metoder för utökad samverkan, allt samlat i rapporten Kraftsamling Dataspelsbranschen. Projektet har bidragit till att nya dialogytor skapats för olika aktörer med gemensamma intressen och fått möjlighet att skapa nya initiativ, varav några redan under projekttiden fått finansiering, som till exempel Vaultbreaker-projektet vilket ledde till rapporten "Vägar in i Spelbranschen".

Upplägg och genomförande

Projektet har börjat med att kartlägga befintliga nätverk, aktörer och tidigare rapporter. Genom dialog med enskilda aktörer och nätverk har projektet sedan samlat alla aktörer i fem återkommande stormöten för att diskutera de nyckelområden som identifierats, med breakoutgrupper, analyserat, sammanställt och intervjuat, samt fångat initiativ som dykt upp så att dessa kunnat fortgå parallellt. Resultaten har delats med nätverket för hög transparens och sedan försetts med en analys och presenterats i en gedigen rapport och på en slutkonferens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2023

Diarienummer 2022-00234

Statistik för sidan