Kraftelektronik - från milliwatt till gigawatt

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit till en strategisk forsknings- och innovationsagenda med titeln ´Smartare elektroniksystem för Sverige´ som har legat till grund för ett Strategiskt Innovationsprogram. Omfattningen är mycket bred och omfattar hårdvara och hårdvarunära mjukvara inom elektronik, kraftelektronik, fotonik, antennsystem och MEMS. Arbetet är fullbordat och det strategiska innovationsprogrammet Electronic Components and Systems som bygger på agendan fick sin formella uppstart i juni 2014.

Resultat och förväntade effekter

Den strategiska Forsknings- och Innovationsagendan ´Smartare elektroniksystem för Sverige´ fullbordades 2013. Denna låg till grund för ett strategiskt innovationsprogram (Electronic Components and Systems) vilket kommer att bli det viktigaste resultatet på kort sikt. Effekter på längre sikt är en ökad medvetenhet och förståelse i samhället för betydelsen av de ingående teknologierna - att ´synliggöra möjliggörarna´.

Upplägg och genomförande

Agendaarbetet har genomförts i nära samarbete med de övriga sex delagendorna. Viktiga aktiviteter för informationsinsamling är en webenkät och djupintervjuer med branschaktörer, bearbetning av ekonomisk statistik kring företag i branschen samt en större workshop. Mängder av nya kontakter över områdesgränserna har knutits i och med arbetet i gruppen vilket i sig får anses vara ett viktigt resultat. Kraftelektronikfrågorna har åtminstone till viss del kunnat ges den tyngd de förtjänar i den övergripande agendan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.