Kostnadseffektiva multifunktionella MMICs för nästa generations multi-Gbit/s radiolänkar

Diarienummer
Koordinator Gotmic AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00751

Statistik för sidan