Kostnadseffektiv avkastningsoptimering inom lantbruk genom precisionsstyrning av insatsvaror

Diarienummer 2014-03133
Koordinator AB AX TILL LIMPA
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att utvärdera tekniska och kommersiella förutsättningar för att ta fram ett enkelt system för att kunna styra insatsvaror i fält är väl uppfyllt. Ax till Limpas system GrowPro(TM) kommer att kunna fungera med såväl nya som gamla maskiner för variabel applikation av utsäde, mineralgödsel samt bekämpningsmedel - även om maskinen inte ursprungligen var bygd för att stödja variabel applikation av insatsvara.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att Ax till Limpa har goda förutsättningar att lansera en pilotprodukt under 2015. Flera nya frågeställningar har uppdagats iom projektets genomförande och kommer att analyseras för hur dessa bäst löses med befintlig teknik eller genom nyutveckling. Effekten är att bolaget iom genomförandet av projketet ska kunna gå in i en ny fas där pilotsystem kommer att användas i skarpt läge hos ett antal lantbrukare. I nästa skede kommer en fullt ut kommersiell produkt att lanseras under 2015.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och omfattning visade sig vara något större än vad den första uppskattningen innebar. Sammantaget har projektet gått över kostnadsbudget och inneburit ca 400 fler arbetade timmar än förväntat. I övrigt har avgränsningarna varit logiska och arbetet mellan de olika teknikplattformarna - webb, ipad, extern mikroprocessor - har fungerat mycket bra!

Externa länkar

www.agronovum.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.