Kostnadseffektiv & driftsäker ESV

Diarienummer 2011-00828
Koordinator SATCUBE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att verifiera det antagande och de innovationer som ligger till grund för de egenskaper som öppnar upp identifierat marknadsfönster. Samtliga tester och verifieringar visar på att denna arbetshypotes stämmer bra med verkligt utfall och de tekniska vägvalen får ses som framgångsrika. I vissa fall har dock kostnadsbilden blivit högre än vad som kalkylerats och där fortsatt arbete kvarstår.

Resultat och förväntade effekter

De tekniska innovationerna visar efter test och verifiering att de kommer utgör en avgörande roll i det kommunikationssystem som håller på att utvecklas inom bolaget. Därutöver har flera val av delkomponenter och underleverantörer kunnat göras under verifieringsprocessen. Effekten av detta är att bolaget får en ökad chans att komma ut på marknaden med rätt produkt till ett konkurrenskraftigt pris.

Upplägg och genomförande

Innovationer inom antennsystem och stabiliserande plattformar har simulerats, analyserats och testats mot kundkrav för maritima applikationer. Viss konstruktion av mekaniska strukturer har utförts i CAD-miljö och i anslutning till detta har relevanta FEM beräkningar genomförts. En testplattform har konstruerats och tillverkats där flera prestandatester genomförts. Två stycken nya tillverkningsmetoder för reflektorer och radomer har utvärderats och testats mot praktisk kravbild. En kostnadsanalys har gjorts på komponent- och systemnivå.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.