Korea EUREKA Day 2015_Hytton Technologies AB

Diarienummer 2015-03090
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Mål för att delta i evenemang var att komma i kontakt med potentiella partners som vi kan samarbeta i Eureka projekt. Målet är uppfylld genom att vi har fått ett antal bra kontakter som är villiga att samarbeta.

Resultat och förväntade effekter

12 st matchmaking meetings med koreanska företag och institutioner och flera icke-formella men intressanta möte med andra deltagare i evenemanget.

Upplägg och genomförande

Hytton Technologies var väldigt aktiv i match-making möte där vi utnyttjade alla perioder som var tillgänglig för det. På middag och fika har vi hunnit etablera kontakt med andra potentiella partner samt har haft en bra samhörighet med svenska deltagare i evenemang.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.