Koordineringsstöd Arrowhead Tools

Diarienummer 2018-03329
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för rymd- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Syfte är att bygga konsortie och projektansökan kallad Arrowhead Tools för utlysningen ECSEL 2018. Arrowhead Tools mål är att undersöka och utveckla engineering modeller, verktyg och utbildning för att kunna effektivt kunna implementera IoT och SoS baserade automations och digitaliserings lösningar baserade på Arrowhead Framework.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekt är en godkänd projekt ansökan for Arrowhead Tools. Projektet förväntas kraftig reducerad engineering kostnader för automations och digitaliserings lösningar. Baserat på erfarenheter från tidigare projekt är kostnadsreduktioner i storleksordningen 20-50% att förvänta.

Planerat upplägg och genomförande

Under hösten 2017 bygga nationella konsortia med partners som är intresserade av automation engineering for lösningar inom produktion av produkter och tjänster. Inlämning av Project outline i mars 2018 samt komplettering av ansökan till Full Project Proposal till 20/9 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.