Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koordineringsprojekt - Systemanalys av värdekedjorna inom Chemicals & Energy

Diarienummer
Koordinator CIT INDUSTRIELL ENERGI AKTIEBOLAG - CIT Industriell Energi AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att ge en nyanserad bild av delprojekten och deras roll i bioekonomisektorn, identifiera möjliga synergier, och leda till systematiskt organisatoriskt lärande. Projektets mål var att identifiera integrationspotentialer inom de nya innovationer, system och processer som tas fram inom BioInnovation, - identifiera den optimala placeringen av sådana processer, - utvärdera deras ekonomiska och miljömässiga hållbarhet, - ta fram och förmedla förslag som förbättrar innovationernas ekonomiska och miljömässiga prestanda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom ramen för förstudien har två stycken arbetspaket inom koordineringsprojektsansökan "BioEkonomi 2.0 - Bättre valorisering av restströmmar (BioEk 2.0)" utarbetats i samarbete med samtliga delprojekt. Projektet ledde till en ansökan där de aspekter som föreslogs för samverkan mellan projekten - hållbarhet & processintegration - ingår som arbetspaket.

Upplägg och genomförande

Inom ramen av tre workshopar som var del av koordineringsprojektet har arbetspaketen för samverkan utvecklats i nära samarbete med delprojekten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05097

Statistik för sidan