Koordineringsmedel för det strategiska innovationsprogrammet SIP Lättvikt etapp 2

Diarienummer 2016-05538
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 16 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att koordinera det strategiska innovationsområdet Lättvikt under etapp 2 som pågår 2017-2019. Totalt sett är SIP Lättvikt planerad för att pågå i fyra etapper om vardera tre år. Målet med SIP Lättvikt är att implementera forskningsagendan för lättvikt, ´Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en mer hållbar värld´. I forskningsagendan beskrivs de effektmål vi vill uppnå 2037. Finansieringen inom SIP Lättvikt kommer att räcka för att nå lite drygt halvvägs mot målen i vår ursprungliga forskningsagenda.

Förväntade effekter och resultat

Målet för projektet är att koordinera all verksamhet inom det strategiska innovationsområdet lättvikt under etapp 2 som pågår åren 2017-2019, så att de gemensamt framtagna resultat- och effektmålen uppnås. Vi strävar efter att uppnå de effekter och mål som beskrivs i forskningsagendan för lättvikt, ´Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en mer hållbar värld´.

Planerat upplägg och genomförande

Programledningen arbetar kontinuerligt med totalt två tjänster. Tjänster inom kommunikation utvecklas tillsammans med Profil Kommunikation. Styrelsen och ledningsgruppen har vardera fyra möten om året. Dessutom tillkommer minst ett strategimöte per år för både ledningsgrupp och styrelse. Vi arrangerar minst fyra öppna workshoppar varje år. SIP Lättvikt har stort fokus på samverkan. Resor är därför vanliga och vi försöker söka upp aktörer där de finns. Vi arbetar också i fem regionala noder som innebär en hel del resande och strategisk samverkan med regionkontor.

Externa länkar

LIGHTer har fått förtroendet att leda och utveckla det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.