Kontroll av inflammatorisk respons genom användning av skräddarsydda kalciumfosfat topografier

Diarienummer 2013-01260
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 195 369 kronor
Projektets löptid september 2013 - maj 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2013-03-15

Syfte och mål

De två huvudmålen för projektet var: 1) att utvärdera hur olika topografi hos keramiska material för benregenerering påverkar spridning och aktiveringen av inflammatoriska celler; och 2) att ladda dessa keramiska material med immunosuppressiva läkemedel och utvärdera deras frisättning och stabilitet med tiden samt deras effektivitet för att undertrycka några av de inflammatoriska signaler som frisätts av inflammatoriska celler. Dessa mål uppnåddes och publicerades i Acta Biomaterialia och PLOS One Journals.

Resultat och förväntade effekter

Makrofager såddes på ytan av keramika material med olika topografi. Makrofagerna kunde proliferera i högre grad när de såddes på ytan plattliknande kristaller i mikrometerstorlek jämfört med nålliknande kristaller i nanometerstorlek, och de producerade också en högre mängd reaktiva syreföreningar (ROS) på den tidigare ytan. Materialen laddades med Trolox (en antioxidant), vilken frisattes gradvis och var effektiv för att minska ROS producerad av makrofager.

Upplägg och genomförande

VINNMER-bidraget har gett mig möjlighet att förlänga min vistelse på akademin, utföra utmärkt forskning och erhålla en docentur. Jag börjar nu ett nytt spännande projekt (finansierat av Formas). Jag kommer att göra mitt bästa för att skaffa mer finansiering och ”boosta” min karriär med utmärkta publikationer. Under tiden håller jag ögonen öppna för en tjänst som biträdande lektor eller lektor, vilka är tjänster som är mycket eftertvaktade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.