Kontrastmedel i rörelse ger unik avbildning med ultraljud

Diarienummer
Koordinator Genovis Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 575 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Nanomotus projektets syfte var att skapa en ny teknik för att generera kontrast i en ultraljudsbild. Metoden baseras på att få nanostrukturer i rörelse och samtidigt kunna detektera denna rörelse med hjälp av ultraljud. Målsättningen var att skapa ett helt nytt affärsområde inom kliniska applikationer. Resultaten från projektet har visat och verifierat att tekniken har stor potential, stort nyhetsvärde och är av kommersiellt intresse inom multimodal medicinsk avbildning där ultraljud kan underlätta kirurgi och diagnostik av lymfkörtlar vid olika tumörsjukdomar.

Resultat och förväntade effekter

Projektets förväntade effekter för Genovis utveckling var att tekniken skulle utvecklas så långt att det skulle gå att bedöma den kommersiella potentialen och om möjligt inleda utvecklingen mot kliniska applikationer. De huvudsakliga resultaten av projektet är en vidareutvecklad IP plattform, en plan för klinisk utveckling, en förbättrad produktionsprocess för kontrastmedlet baserat på nanostrukturer, en helt nya bildtolkningsanalys, en hårdvara anpassad till klinisk situation och en affärsplan för projektets kliniska utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i ett samarbete med Avdelningen för elektrisk mätteknik, LTH, två konsultbolag för utveckling av hårdvara, två olika patentombud samt ett CRO konsultbolag för framtagning av en klinisk utvecklingsplan. Det tvärvetenskapliga upplägget krävde att flera olika discipliner fanns tillgängliga och en tydlig projektledning. Det visade sig att den samlade kunskapen och både en bred och djup kompetens har utgjort nyckeln till den kreativa problemlösning som krävts för att nå resultat. Det har i sin tur ställt krav på god kommunikation och lett till intern utbildning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.