Kontinuerlig multimodal biometrisk identifiering för fordon och övervakning

Diarienummer 2018-00472
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 499 495 kronor
Projektets löptid april 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Feasability studies within cyber security and reliability

Syfte och mål

Projektet handlar om människors säkerhet, både inom och utanför fordon, och i relation till folkmassor i öppna områden. Vi kommer att studera kontinuerlig biometri för fordon och dess infrastrukturer för att ta itu med befintliga brister av samarbeteskrävande biometri, som fingeravtryck. Detta förväntas uppnås genom biometrisk identifiering med information om dynamiken i okulär- och munregion. Detta inkluderar visuellt tal och ansiktsuttryck (utan ljud) som överför lösenord eller nyckelord som kan starta en tjänst eller initiera ett alarm diskret.

Förväntade effekter och resultat

Möjligheten att hantera data från okontrollerbara miljö faktorer (belysning, avstånd etc.) eller ifrån infrastrukturer där ingen´s förutsättning är lik en annan´s är emellertid ännu inte löst. Som ett resultat av våldsamma attacker mot medborgarnas liv och infrastrukturer, förbättring av individens säkerhet m.a.p. fordon i offentliga utrymmen och att skydda strategiskt viktiga infrastrukturer, inklusive transport infrastrukturer, via videoövervakning är ett hett ämne. Dessa mycket olika miljöer har dock vissa gemensamma problem som vi kommer att fokusera på.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska studera befintliga tekniska lösningar / produkter för att genomföra de föreslagna uppdragen. I den processent ska vi identifiera tekniska utmaningar som måste övervinnas. En första experimentell utvärdering och test kommer också att utföras. Vi ska identifiera relevanta partners och kompetenser som behövs för att uppnå projekt målen. Ett övergripande mål är att skapa ett konsortium med partners med erkänd kompetens, säkerställa en lämplig kompetensbalans för att framgångsrikt uppnå projektmålen, inklusive könsbalans bland medlemmar och ledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.