Kontinuerlig hälsoövervakning med plåsterbaserade flexibla sensorer för äldre

Diarienummer 2016-04601
Koordinator Linköpings universitet - Laboratory of Organic Electronics
Bidrag från Vinnova 1 845 884 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People Phase 1

Syfte och mål

Ny användaranpassad teknik behövs för att möta äldres önskan av självständig vård samt samhällets behov av att minska äldrevårdskostnaderna och samtidigt öka befolkningens livskvalité. Målet med detta samarbetsprojekt är därför att skapa bärbara, flexibla, diskreta och lättanvända sensorplattformar anpassade för äldres behov, innehållandes sensorer för mätning av relevanta fysikaliska och kemiska parametrar samt teknik för trådlös överföring och behandling av mätdata.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet kommer flexibla och energisnåla sensorer för fysiska och kemiska signaler, så som kroppstemperatur, elektrokardiogram, metaboliter och kroppshydrering att utvecklas och testas. En flexibel och bärbar plattform som sensorerna kan integreras in i, och som möjliggör kontinuerlig mätning samt trådlös överföring av mätdata, kommer också tas fram. Vidare kommer projektet ge stort utbyte av teknik och kunskap mellan de japanska och svenska samarbetspartnerna.

Planerat upplägg och genomförande

Samarbetsprojektet kommer först studera situationen för äldre i Japan och Sverige för att definiera lämpliga sensorplattformar. Den japanska och svenska sidan kommer, baserat på dessa specifikationer, parallellt utveckla, testa och tillhandahålla fysikaliska respektive kemiska sensorer. Sensorerna kommer sedan integreras i en gemensamt utvecklad plattform innehållandes datalagring, dataanalys, trådlös överföring etc. på ett flexibelt vidhäftande substrat och testas på användare i labbmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.