Konsumentinnovation i Sverige

Diarienummer 2014-06154
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 972 490 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Konsumentinnovation är en företeelse som är nästan okänd i vårt samhälle. Att privatpersoner, i deras roll som användare, också utvecklar olika former av innovationer är mindre känt. Detta forskningsprojekt syftar först och främst till att öka de empiriska kunskaperna om konsumenters användarinnovation i den svenska befolkningen. I undersökningen har vi använt en metod som vi hämtat från en liknande finsk undersökning (Kuusisto et al, 2013). Undersökningen av konsumentinnovation i Sverige har visat på en omfattande verksamhet: 7,3 % av den svenska befolkningen mellan 18-65 år.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten pekar på att bristen på spridning av konsumentinnovationerna innebär välfärdsförluster för det svenska samhället och att politiska åtgärder är motiverade främst för att stimulera och stödja en ökad spridning av konsumentinnovationer men också stimulera en ökad konsumentinnovationsaktivitet. I rapporten har tre övergripande policyförslag och sex konkreta stödåtgärder förts fram.

Upplägg och genomförande

Upplägget har följt följande steg: 1. Att översätta, anpassa och utveckla det mätinstrument som använts i den finska studien (Kuusisto et al, 2013). 2. genomförande en enkätstudie av användarinnovation i ett representativt urval av svenska konsumenter om cirka 1000 personer. 3. Att analysera förekomsten av användarinnovation bland svenska konsumenter, dess värde, motiv och diffusion. 4. Att analysera skillnader och likheter i användarinnovation jämfört med tidigare undersökningar. 5. Genom fallstudier, beskriva och analysera några svenska användarinnovatörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.