Konsolidering av hybridgarn en ny tillverkningsmetod för härdplastkompositer

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03992

Statistik för sidan