Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konkurrenskraftigt gråjärn för hållbar utveckling

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - ProMatEn
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avser klargöra mekanismerna för åldring i gråjärn och relationen till materialets skärbarhet. Åldringseffekterna är uppenbara. Trots att de bakomliggande mekanismerna för åldring är oklara visar resultaten att effekterna av låg skärbarhet kan hanteras genom att anpassa skärdata på sådant sätt att ett sprött processuppträdande erhålls, vilket ger en reducerad verktygsförslitning. Genomgående kan konstateras att detta spröda skärbarhetsuppträdande kan realiseras genom ökad skärhastighet. Vidare har projektet visat att skärbarheten kan bedömas genom ljudanalys (Machine Learning).

Resultat och förväntade effekter

Resultaten sammanfattas som: 1) Åldring av gråjärn förekommer och kan tydligt konstateras. Dess grundläggande mekanismer är fortfarande inte klarlagda. 2) Material med hög skärbarhet skapar ett in situ-bildat skyddande skikt på skärverktyget (TPL). 3) Material med låg skärbarhet ger inga avsättningar på skärverktyget. 4) Låg skärbarhet hanteras genom att skapa ett sprödare materialbeteende under bearbetning genom ökad skärhastighet. 5) Låg skärbarhet är en interaktiv effekt mellan åldringstid, avkylning, spårämnen och valda skärdata. Resultaten kan implementeras industriellt.

Upplägg och genomförande

Projektet har inledningsvis följt planen. Under Etapp II konstaterades att vissa delar av formulerad hypotes inte fungerade, varför en modifiering blev nödvändig. Etapp II fortsatte delvis i ett nytt spår som baserades på att hantera låg skärbarhet i stället för att lösa de bakomliggande problemen som skapar låg skärbarhet. Detta angreppssätt fungerade väl och verifierades industriellt hos en av parterna. De båda akademiska grupperna har kompletterat varandra väl med sina respektive kompetenser. Det kan konstateras att forskningsfrågornas komplexitet har underskattats av alla medverkande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2017-03213

Statistik för sidan