Konkurrenskraftiga järnbaserade Li-jon batterier. Utvecklingsfas.

Diarienummer
Koordinator HÖGANÄS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 8 102 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04317

Statistik för sidan