Konkurrenskraftiga järnbaserade Li-jon batterier. Utvecklingsfas.

Diarienummer
Koordinator HÖGANÄS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 8 102 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2013
Status Avslutat