Konfigurering och visualisering av operationssekvenser

Diarienummer 2009-04059
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2011
Status Avslutat