Konferens till minne av Ola Bengtsson

Diarienummer 2014-06108
Koordinator Lunds universitet - Nationalekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Konferensen syftade dels till att hedra minnet av Ola Bengtsson, dels till att göra Lund mer känt bland finansforskare. Vi anser att konferensen har uppfyllt båda dessa mål. Konferensdeltagarna upplevde att det var en ´konferens som Ola skulle ha gillat att delta i´. Efter Olas konferens reste en del av deltagarna från Lund till WFA:s konferens i Seattle och träffade flera av deltagarna från USA där. Olas konferens i Lund var ett givet samtalsämne.

Resultat och förväntade effekter

Konferenspresentationerna höll en mycket hög kvalitet och åtföljdes av livliga och intressanta diskussioner. Vi fick flera mycket positiva kommentarer från konferensdeltagarna. Att de som vi senare träffade på WFA:s konferens i Seattle nämnde Olas konferens i Lund indikerar dels att konferensen var uppskattad, dels att vi genom konferensen bidragit till att göra Lund mer känt bland finansforskare.

Upplägg och genomförande

Konferenssessionerna hölls i Gamla Biskopshuset i Lund och konferensmiddagen serverades på Grand Hotel i Lund. Konferensen avlöpte väl, utan avbrott eller tekniska fel, och middagen på Grand var uppskattad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.