Konferens strukturomvandling i företagens värdekedjor

Diarienummer
Koordinator ATK ARBETSTAGARKONSULTATION AKTIEBOLAG - ATK Arbetstagarkonsultation AB
Bidrag från Vinnova 36 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00529

Statistik för sidan