Konferens strukturomvandling i företagens värdekedjor

Diarienummer
Koordinator ATK ARBETSTAGARKONSULTATION AKTIEBOLAG - ATK Arbetstagarkonsultation AB
Bidrag från Vinnova 36 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - december 2009
Status Avslutat