Konferens strukturomvandling i företagens värdekedjor

Diarienummer 2009-00529
Koordinator ATK ARBETSTAGARKONSULTATION AKTIEBOLAG - ATK Arbetstagarkonsultation AB
Bidrag från Vinnova 36 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - december 2009
Status Avslutat