Konferens 21 September - ´Design är affärsdriven innovation´

Diarienummer 2012-01841
Koordinator SVERIGES DESIGNER
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa dialog mellan designkompetens, beställare, organisationer och nyckelpersoner inom svenskt näringsliv med fokus på att öka förståelsen kring hur designsatsningar sker för att skapa mer innovation, nöjdare kunder och bättre tillväxt. Genom konferensen ´Design Action´ som hölls i Pukeberg/Nybro den 21 september 2012 påbörjades denna process. Ledande föreläsare delade med sig av sin kunskaper och erfarenheter, och alla 140 deltagare som fanns på plats diskuterade delade med sig av sina synpunkter.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från konferensen, består främst av dokumentation från de diskussioner som organiserades i samband med de block konferensen var indelad i - ´Mer innovation´, ´Nöjdare kunder´ och ´Bättre tillväxt´. Kunskap, erfarenheter och synpunkter insamlades och resulterade i en projektrapport som tas tillvara i det fortsatta förbättringsarbetet. I nästa steg planeras fler aktiviteter att genomföras på samma tema; ´Design är affärsdriven innovation´, och då beröra andra sektorer där design kan fungera som värdeskapare såsom andra produktgrupper, tjänster och upplevelser.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades och organiserades genom en samverkan mellan flera olika parter. Utöver Sveriges Designer, som stod värd för konferensen, var samarbetspartnerna Glasriket, Designregion Småland, Svensk Form, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar Län, Regionförbundet Södra Småland, Design Sydost och Pukeberg Glasbruk. Representanter från respektive organisation utgjorde tillsammans en arbetsgrupp som träffades på arbetsmöten för planering och avstämning. Huvudansvarig organisatör för konferensen var Daniel Byström från Sveriges Designer.

Externa länkar

www.designaction.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.