Konceptverifiering av LADI

Diarienummer 2009-03160
Koordinator INDEXATOR Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2011
Status Avslutat