Konceptverifiering av LADI

Diarienummer
Koordinator INDEXATOR Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03160

Statistik för sidan