Koncept: GIS-baserad lösning för att förbättra cyklisters trafiksäkerhet (GCITY)

Diarienummer 2017-03273
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 356 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid

Syfte och mål

Målet med denna konceptstudie är att undersöka möjligheten att kombinera Geographic Information Systems (GIS), Building Information Modeling (BIM) och Ultra Wide Band (UWB)-teknik i syfte att bygga en lösning som kan varna fordonsförare och cyklister för kollisioner genom att lägga till rumsliga komponenter till rörliga objekt snarare än att förlita sig enbart på visualisering eller sensorbaserade lösningar.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av konceptstudien är en artefakt i en form av begreppsmodell över olika moduler för både fordon och cykel som kombinerar Geographic Information Systems (GIS), Building Information Modeling (BIM) och Ultra Wide Band (UWB)-teknik i syfte att förhindra cykelolyckor.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att undersöka möjliga tekniker och lösningar - med hjälp av testbädden i Urban ICT Arena för att introducera en GIS-baserad lösning och därmed lägga positioner på en avsedd GCITY-karta och BIM. Vi kommer också introducera UWB som ett i realtid alternativt positionssystem i öppen gata.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.