Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koncept: GIS-baserad lösning för att förbättra cyklisters trafiksäkerhet (GCITY)

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 332 921 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Slutrapport 2017-03273.pdf(pdf, 807 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med denna konceptstudie är att undersöka möjligheten att kombinera Geographic Information Systems (GIS), Building Information Modelling (BIM) och Ultra Wide Band (UWB) för att bygga en lösning som kan varna förare och cyklister för kollisioner genom att lägga till rumsliga komponenter av rörliga föremål i stället för att förlita sig enbart på visualisering eller sensorbaserade lösningar monterade på fordonen. I denna konceptstudie har en övergripande systemarkitektur utformats på konceptuell nivå, kallad GCITY Architecture, som integrerar GIS, BIM och UWB.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudresultatet från konceptstudien är en övergripande systemarkitektur, kallad GCITY Architecture, som integrerar GIS, BIM och UWB. GCITY Architecture beskrivs på en konceptuell nivå och består av ett antal tjänster grupperade i ett antal moduler, och syftar bland annat till att utnyttja både GPS och ett realtidspositionssystem för att ta emot koordinater från fordon i rörelse. Som del i studien har också ett antal mindre undersökningar genomförts om hur man kan använda sig av GIS, BIM och UWB i den övergripande lösningen. Dessutom har användar- och systemkrav identifierats.

Upplägg och genomförande

Den använda forskningsmetodologin var designforskning (DSR). I DSR-projekt är design och utveckling av en artefakt (det vill säga en lösning i form av ett IT-system, en modell eller en metod) en huvudaktivitet. I denna konceptstudie var GCITY Architecture den utvecklade artefakten. Viktigt i DSR är också att definiera det praktiska problemet som ska adresseras av artefakten samt kraven på artefaktet, som också har gjorts i detta projekt. En lättviktsutvärdering i form av så kallad ”informed argument” har också genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-03273

Statistik för sidan