Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koncept- och subsystemutveckling inklusive optimering av hjälpsystem i bussar och lätta lastbilar med hybriddrift

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6104 CTP
Bidrag från Vinnova 4 520 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - januari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det föreslagna projektet syftar till att utveckla ett eller flera elektriska hjälpsystem, t ex styrservo, anpassade för hybriddrivlinor. I projektet ingår konceptstudier på systemnivå för att finna en optimal modulstruktur med definierade modulfunktioner och gränssnitt. Baserat på överenskomna principer för modularisering och standardisering av gränssnitt mellan komponenter skall projektet innefatta några skarpa komponentutvecklingsprojekt i samverkan mellan svenska underleverantörer och fordonstillverkare. Projektet innehåller tre delar: (1) Konceptuell utveckling av arkitekturen för den övergripande uppsättningen hjälpsystem, (2) Val av de hjälpsystem som skall utvecklas och kravsättning av dessa, (3) Produktutveckling avseende utvalda hjälpsystem hos underleverantörer i nära samverkan med högskolan inklusive framtagning av prototyper och verifiering av funktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03390

Statistik för sidan