Komprojekt Fas 2

Diarienummer
Koordinator Folke Rydén Production Aktiebolag - FRP AB
Bidrag från Vinnova 2 499 995 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2010
Status Avslutat