Kompressor till naturgas/biogas

Diarienummer
Koordinator PROCESSKONTROLL ADMINISTRATION STENUNGSUND AB - Processkontroll i Stenungsund AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00624

Statistik för sidan