Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompressionsbrott i komplexa NCF kompositstrukturer - KOMPRESS

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 5 770 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet KOMPRESS har en doktorand utbildats mot doktorsexamen genom att utveckla djup förståelse för de mekanismer som styr tryckbrott i textilarmerade kompositstrukturer. De styrande mekanismerna har identifierats och metoder för att förutsäga tryckhållfastheten hos laminat med inre vågigheter har utvecklats. Arbete återstår för att utveckla och verifiera ett dimensioneringsverktyg anpassat för industriell tillämpning och som beaktar samverkan mellan vågigheter på olika skalor i kompositstrukturer med verklig geometri.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från Projektet kommer till användning vid utveckling av såväl material som komponenter och tillverkningsprocesser. Projektet har visat hur olika irregulariteter på materialnivå påverkar strukturers styvhet och hållfasthet. Karakteriseringsmetoder har dessutom utvecklats som kommer att användas för fortsatt forskning och utveckling. Den generiska kunskap som projektet skapat kommer att kunna spridas till andra industrisektorer genom Chalmers och Swerea SICOMP. För GKN Aerospace leder resultaten till mer effektiva och rationella dimensioneringsmetoder.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts som ett doktorandprojekt i samarbete mellan Chalmers, Swerea SICOMP och GKN Aerospace. Projektet har identifierat mekanismer som styr tryckhållfastheten hos kompositmaterial i verkliga lastbärande strukturer. Utvecklingen av de teoretiska modellerna har i huvudsak bedrivits vid Chalmers. En omfattande experimentell studie genomfördes där SICOMP ledde aktiviteterna med tillverkning och provning. Hela projektet har letts av GKN Aerospace, som också definierat kravbild och tillverkningsmetoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01119

Statistik för sidan