Komponenter i gröna blad för aptitkontroll

Diarienummer 2010-01860
Koordinator Lunds universitet - BMC Biomedicinskt centrum
Bidrag från Vinnova 475 900 kronor
Projektets löptid september 2010 - mars 2011
Status Avslutat