Komponenter i gröna blad för aptitkontroll

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - BMC Biomedicinskt centrum
Bidrag från Vinnova 475 900 kronor
Projektets löptid september 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01860

Statistik för sidan