Komponenter i blad för aptitkontroll-framtagande och verifiering av kommersiell produkt

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 1 017 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02394

Statistik för sidan