Komponenter i blad för aptitkontroll-framtagande och verifiering av kommersiell produkt

Diarienummer 2008-02394
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 1 017 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - juni 2010
Status Avslutat