Komplex produktion: Stöd för optimering av direkt och indirekt arbete, kompetens och information

Diarienummer 2009-04029
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 5 919 124 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2013
Status Avslutat