Komplex produktion: Stöd för optimering av direkt och indirekt arbete, kompetens och information

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 5 919 124 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04029

Statistik för sidan