Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensutveckling och försörjning i praktiken

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Kompetensutveckling och försörjning i praktikenDet finns en spänning mellan att se lärande och kompetens som situerat i arbetspraktiker och att betona standards för kompetensutveckling och försörjning i organisationer. Forskningsprojektet syftar till att studera dynamiken mellan standards och kompetensarbete samt att utröna vilka konsekvenser dagens kompetensmetoder har för kompetensförsörjning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet utvecklar en förståelse för kompetensarbete i praktiken, vilket kan bidra till ökad effektivitet i Meriteas nätverk av ett 50-tal organisationer i Västsverige. Via arbetet med standarden ´Ledningssystem för kompetensförsörjning´ (SS 624070) kan även kompetensförsörjningsstrategier i företag i övriga landet påverkas.

Upplägg och genomförande

En förstudie bedrivs under andra halvan av 2008 med dokumentstudier, intervjuer, samt en workshop. Huvudstudien sker under 2009. En fallstudie görs i ett företag som redan har certifierats enligt kompetensstandarden. Befintlig dokumentation av implementeringsarbetet analyseras. Ytterligare en organisation studeras som cetifierats eller diplomerats enligt standarden. Ett tredje fall som uttryckt ambition att införa ledningssystemet för kompetensförsörjning studeras för att kunna följa implementeringsprocessen över tid. Workshops genomförs i varje organisation för reflektion och problematisering kring standards och kompetensarbete. Fallstudierna sker överlappande hösten 2008 och våren 2009, följt av ett bredare seminarium hösten 2009.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02132

Statistik för sidan