Kompetensmatchning av nyanlända med högskoleexamen

Diarienummer 2015-06326
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Välfärd
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att pröva en kompetensmatchningsmodell för att matcha Göteborgsregionens kommuners rekryteringsbehov med nyanlända samt asylsökande med relevant högskolekompetens. Det övergripande målet var att GR-kommunerna skulle finna efterfrågad arbetskraft och att deltagarna upplever att deras kompetens tas tillvara. Projektet har uppfyllt målet genom att testa en kompetensmatchningsmodell i ett så kallat ´regionalt snabbspår för VA-ingenjörer´. Kompetensmatchningsmodellen fungerar bra, men kan utvecklas i sina olika delar.

Resultat och förväntade effekter

Deltagarna har skaffat sig kunskap om den svenska arbetsmarknaden, de har förbättrat sina språkkunskaper och fått arbetslivserfarenhet. De har dessutom fått tillgång till ett regionalt yrkesnätverk. Arbetsgivarna har fått tillgång till unik komptens och fått nya perspektiv på sina verksamhet. 7 av 11 deltagare har hittills gått vidare i anställning eller utbildning. Genom projektet har arbetsgivarens barriärer för att hitta kompetens brutits ned. Projektet skalas nu upp och breddas till att omfatta både privata och offentliga arbetsgivare i hela samhällsbyggnadsbranschen.

Upplägg och genomförande

Projektet har erbjudit ett praktikprogram med handledarledda praktiktjänster utan krav på uppehållstillstånd eller en specifik nivå av kunskaper i svenska (engelska ska kunde användas som stöd). Dessutom behövde inte examensbetyg vara översatta eller bedömda. Utgångspunkten har varit kompetensförsörjning och att identifiera arbetsgivarnas behov för att därefter hitta rätt kompetens. En annan utgångspunkt har varit det regionala perspektivet, att det har varit möjligt att delta oavsett boendekommun och få tillgång till den regionala arbetsmarknaden.

Externa länkar

På ovanstående sida finns en beskrivning av projektet samt även alla klipp och artiklar från media

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.