Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensförsörjning inom stora projekt i anläggningsbranschen

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05087

Statistik för sidan