Kompetensförsörjning inom stora projekt i anläggningsbranschen

Diarienummer 2016-05087
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat