Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompakt digital laserplattform för processkontroll inom livsmedelsindustrin

Diarienummer
Koordinator NEOLund AB - Norsk Elektro Optikk Lund AB
Bidrag från Vinnova 996 600 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utvecklat en ny kompakt TDLAS laserplattform för produktionslinjer inom livsmedelsindustrin. Målen har uppfyllts genom att implementera nytänk, nya teknologier och från grunden designa mekanik, elektronik och mjukvara för att möta de nya marknadskraven. Plattformens prestanda har utvärderats mot befintliga lösningar med goda resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den nyutvecklade plattformen från projektet är unik. Jämfört med dagens lösningar har projektet visat att prestanda kan förbättras och plattformens kompakthet samt användarvänlighet tillåter nya tillämpningar samt möjligheter för slutkunder. Mot bakgrund av ovanstående har arbete påbörjats för att kunna industrialisera plattformen fullt ut.

Upplägg och genomförande

Projektet har inneburit utmaningar inom flera aspekter, från rena tekniska aspekter till att omsätta önskemål och krav från slutkunder till realistiska samt långsiktigt hållbara lösningar. Genom den långa erfarenheten från projektteamet inom olika discipliner har risker minimerats i tidiga skeden genom kontinuerlig uppföljning och verifiering av designer samtidigt som en löpande kommunikation mot tilltänkt slutkund upprätthållits för att rätt val skall kunna göras under projektets olika faser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-04340

Statistik för sidan