Kompakt digital laserplattform för processkontroll inom livsmedelsindustrin

Diarienummer 2017-04340
Koordinator NEOLund AB - Norsk Elektro Optikk Lund AB
Bidrag från Vinnova 996 600 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet skall utveckla en ny kompakt digital laserteknikplattform för processkontroll på produktionslinjer inom livsmedelsindustrin. Den nya och attraktiva tekniken kommer att tillämpas för att analysera gassammansättningen i förpackningar för att både säkerställa kvaliteten på produkterna men också för att minska svinnet och resursanvädningen vid produktion och efterföljande processer längs näringskedjan.

Förväntade effekter och resultat

Dagens sensorer är uppbygda kring analog teknik för andra miljöer och är därmed komplexa samt dyra att integrera. Med vår teknik kan vi erbjuda mindre, snabbare, mer kostnadseffektiva och bättre sensorer som dessutom lättare kan anpassas till nya tillämpningar. Den kompakta formfaktorn och kostnaden kommer att ha stor betydelse för kunderna inom in-line-kontroll på produktionslinjer för att uppnå minskning av svinn, avfall, energi- och resursförbrukning med bibehållen eller bättre kvalitet på slutprodukten.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras under en 18-månadersperiod och av en projektgrupp med gruppmedlemmar från både akademin och industrin. Projektet kommer att ta fram nya optiska koncept, elektronik, mekanik, mjukvara och signalbehandlingsalgoritmer för att slutligen leverera ett prototypsystem för test i en pilotlinje för livsmedelsförpackningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.