Kommunikationsplattform och policydialog för spridning av lärdomar från innovationsforskning (ESBRI)

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01821

Statistik för sidan