Kommunikation över Ethernet i fordonsmiljö

Diarienummer 2012-03676
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94140, PVD
Bidrag från Vinnova 8 477 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

FFI-projektet ECAE (Kommunikation över Ethernet i fordonsmiljö) har uppfyllt de uppsatta målen vid ansökningstillfället år 2012. Projektets mål har adresserat de övergripande FFI-målen ur ett basteknologi-perspektiv. Genom forskning som leder till utveckling av nya koncept och innovationer för Ethernetbaserad kommunikation i fordonets nätverk skapas förutsättningar för utveckling av nya funktioner primärt inom områdena Aktiv Säkerhet, Autonom Körning och Infotainment i framtida fordon. Projektet ECAE utgör ett bidrag till detta.

Resultat och förväntade effekter

ECAE har producerat värdefulla resultat och kunskap inom olika delar av området Ethernet i fordonsmiljö, inklusive: Ethernet UTP (100 Mbit/s och 1 Gbit/s), elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), deltagande i standardisering av Ethernet för fordonsmiljö i IEEE och OPEN Alliance, utveckling och användning av verktyg för simulering/analys och en testbänk baserad på AUTOSAR för analys av olika Ethernet nättopologier och trafikfall, och framtagning av krav på en fordonstillverkares konstruktionsverktyg, metoder och processer för hantering av Ethernet i fordonets nätverk.

Upplägg och genomförande

Projektet strukturerades i följande arbetspaket (WP) på den översta nivån: WP 0: Project Management WP 1: Automotive Ethernet WP 2: Ethernet Backbone Architecture Det egentliga arbetet utfördes i arbetspaket på den tredje nivån, totalt arton arbetspaket vid start av projektet. Projektledningen baserades på månatliga rapporter och möten i projektteamet, möten med ledningsgruppen åtminstone före varje rapportering till VINNOVA, möten inom respektive arbetspaket, workshops, och projektseminarier. Detta upplägg och genomförande fungerade mycket bra i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.