Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kommunikation för att stödja implementering

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 433 702 kronor
Projektets löptid september 2021 - februari 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets tre arbetspaket har genomförts. - Strategi för projektkommunikation är utvecklad, testad, förfinad och etableras nu på allvar. - Satsning på storytelling möjliggör nu att fler kan engageras för att på ett attraktivt sätt stötta projektet att nå ut och få spridning av sina innovationer. - En utvecklad innovationsakademi är nu på plats och redo att kommuniceras ut på hemsidor, genom innovationscoaching, nyhetsbrev och annat. - Nytt nyhetsverktyg har börjat tillämpas.

Långsiktiga effekter som förväntas

En utvecklad strategi för projektkommunikation, satsningen på storytelling, utbildningsplattform i innovation och effektivt nyhetsverktyg bidrar alla till att nå InfraSwedens övergripande mål, dvs att stödja innovation som kan bidra till en klimatneutral transportinfrastruktursektor. Förväntade effekter handlar om att föra och nå ut med programmets budskap, locka nya aktörer, skapa och stödja relevanta som levererar resultat som implementeras samt påverka branschen genom att bla stärka dess innovationsförmåga.

Upplägg och genomförande

Vad gäller genomförande har vissa ändringar gjorts jmf med ursprunglig plan. T ex i utvecklingen av strategin gjordes inga inledande intervjuer eftersom de som fick i uppgift att utveckla strategin löpande har kontakt med projektet genom innovationscoaching och därigenom hade god kunskap om projektens kommunikationsbehov. I Innovationsakademin valde vi att producera fler enklare filmer istället för några få mer påkostade produktioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2023

Diarienummer 2021-03465

Statistik för sidan