Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Kommunikation för att stödja implementering

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - december 2022
Status Pågående

Syfte och mål

InfraSweden2030s övergripande mål är att stödja innovation som kan bidra till en klimatneutral transportinfrastruktursektor. Viktiga mål för programmets kommunikation handlar om att föra ut programmets budskap (mål, innovationsinsatser, leveranser, effekter), locka nya aktörer och medlemmar, skapa relevanta projekt och stödjande aktiviteter som levererar resultat som implementeras samt påverka branschen genom att bl a stärka dess innovationsförmåga.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt förväntas projektet leda till stärkt kommunikation, kunskapsspridning och ett ökat intresse för programmets aktiviteter och mål. På längre sikt förväntas projektet bidra och leda till ökad programeffektivitet och skapandet av relevanta projekt och aktiviteter som levererar resultat som implementeras samt påverka branschen genom att bl a stärka dess innovationsförmåga.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i tre arbetspaket: Strategi för projektkommunikation: Det ska tas fram tydlig linje för hur man ska arbeta med kommunikation kopplat till projekten. Berättelsen om programmet och sektorn/Storytelling: Beskriva sektorn och programmet och visa på både dess betydelse, potential och spännande möjligheter, bl a vad vi vill åstadkomma (målbilder), vad vi bidrar med, varför vi behövs. En utvecklad InnovationsAkademi: En webbaserad InnovationsAkademi skapas med fokus på Innovationskontexten, Innovationsprocessen och Innovationsaspekter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 augusti 2022

Diarienummer 2021-03465

Statistik för sidan