Kommersiell utveckling av ytterst känslig cirkulerande tumör DNA-diagnostik

Diarienummer 2015-04900
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Det finns ett akut behov av förbättrade biomarkörer för att säkerställa sjukdomsstatus hos cancerpatienter. Vi har utvecklat och validerat två metoder som kvantifierar cirkulerande tumör-DNA från ett enkelt blodprov. Målet med projektet är att ta dessa metoder vidare mot kommersialisering och marknadsintroduktion.

Förväntade effekter och resultat

Våra metoder skulle kunna användas i framtiden för att styra behandling, upptäcka dold metastatisk sjukdom tidigast möjligt samt bespara redan botade patienter onödiga biverkningar från kraftfulla behandlingar. Inom fem till tio år har ctDNA-analyser en verklig potential att minska sjukvårdskostnader och öka patienters överlevnad och livskvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Våra huvuduppgifter i detta projekt är: -- Undersöka de regulatoriska och juridiska krav som ställs på ett ISO ackrediterat service lab samt för utvecklandet av CE-IVD test. -- Verifiera den kommerciella potentialen och positioneringsstrategi. -- Skydda metoderna genom korrekt IP strategi. -- Säkerställa vidare finansiering vid bolagsbildning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.