Kommersiell utveckling av ytterst känslig cirkulerande tumör DNA-diagnostik

Diarienummer 2015-04900
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2015 - höst

Syfte och mål

Det finns ett akut behov av förbättrade biomarkörer för att bestämma sjukdomsstatus hos cancerpatienter icke-invasivt. I detta projekt har vi nu verifierat marknaden för våra innovativa produkter och tjänster för att mäta cirkulerande tumör DNA från ett enkelt blodprov. Som planerat har vi framgångsrikt genomfört alla mål för detta VINN Verifiering-projekt: SAGA Diagnostics AB grundades, vi har efterfrågan och betalande kunder och vi har säkrat betydande startkapital.

Resultat och förväntade effekter

I enlighet med vår detaljerade projektplan har vi verifierat våra marknadsantaganden, bedömt de styrande och rättsliga kraven, bekräftat potentialen i våra innovationer och marknadsintresset, skyddat våra immateriella rättigheter och drivit ytterligare strategier för fortsatt finansiering. Vi bildade vårt spin-outföretag, nu med sju anställda, genererar intäkter och expanderar verksamheten. Inom fem till tio år har ctDNA-analyser en reell potential att minska sjukvårdskostnader och öka patienters överlevnad och livskvalitet.

Upplägg och genomförande

Vi fullföljde alla våra uttalade mål, vilka omfattade marknadsundersökningar, styrande och rättsliga krav, konkurrensanalys och marknadsverifiering, skydd av immateriella rättigheter och säkerställandet av ytterligare finansiering. Vi nådde alla våra milstolpar i tid eller före schemat, och utförde dessutom ytterligare uppgifter. Vi har under implementeringen noggrant följt vår plan och vi anser att det här projektet har varit en enorm framgång.

Externa länkar

SAGA Diagnostics AB company website.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.