Kommersiell IP-strategi för ALZ-101

Diarienummer 2018-04827
Koordinator Alzinova AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

IP-checken ska användas till att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper i frågor om immateriella tillgångar.

Förväntade effekter och resultat

En gemensam syn hur vi ska hantera immateriella tillgångar

Planerat upplägg och genomförande

Samarbeta med Awa Patent i ett projekt. Skapa en rapport samt regelbundet följa upp att den följs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.