Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kommersialisering

Diarienummer
Koordinator Orexplore AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Fyra av de fem uppsatta målen har kunnat uppfyllas. Det mål som inte kunnat uppfyllas är start av utvecklingsprojekt med pilotkund. Anledningen till detta är personalproblem. Vår teknikansvarige drabbades av utbrändhet, till den grad att han inte kan komma tillbaka i arbete för Orexplore under överskådlig framtid. Dock har teamet nu stärks upp med två nya personer med hög teknisk kompetens, vilket möjliggjort att vi kunnat återuppta dialogen kring pilotprojekt med potentiella kunder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Som ett result av projektet så har vi fått en mycket tydligare bild av vilka marknadssegment som ska prioriteras, värdet för kunden och därmed hur affärsmodellen ska utformas. Initialt var tanken att sälja produkten som en hyllprodukt, men i prospekterings- och gruvbranschen så finns ett inarbetat beteende där man hyr utrustning på projektbasis. Affärsmodellen kommer helt styras om och bygga på leasing/uthyrning.

Upplägg och genomförande

För att få så aktuell och relevant information som möjligt har intervjuer med aktörer med närhet till gruvindustri genomförts. Dokumenterade möten med följande aktörer: Tasman Minerals, Raw Materials Group (RAW), Atlas Copco, Imdex, Avalon Minerals, Dextral, Bergskraft, Ecoenergy, MdH & Mirab Minerals. Clinton Agency anlitades för att stötta i framtagande av erbjudande, användarinterface till instrumentet, företags- och investerarpresentation. Savantic anlitades för att genomföra en sk Monte Carlo simulering på vår mätmetod för att utröna de teoretiska begränsningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01908

Statistik för sidan