Kommersialisering belysning HÅPLA

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta sig an och forma vägen för kommersialiseringen av resultat uppnådda i projekt HåPLA, finansierat av Vinnova inom programmet Miljöinnovationer. Detta har uppfyllts genom analys och val av första marknads-, produkt- respektive kundsegment, samt utformning av affärsidé och affärsmodell baserat på analysen. En affärsplan light har sammanställts och en organisation för kommersialiseringen har bildats. Förutsättningar för att bedriva produktion har skapats och första kundordrar mottagits.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet från projektet var en tydlig bild av kommersialiseringspotential, en strukturerad kommersialiseringsprocess samt en affärsplan light. Dessa konkreta leverabler skulle säkerställa att det finns en affär i konceptet och hur den i så fall ska realiseras. Som en effekt härav skulle samarbetspartners kunna identifieras och en organisation för kommersialiseringen formas. Dessa resultat har uppnåtts och medfört att en utformning och produktion av första produkt kunnat genomföras och en mer konkret kundrespons erhållas.

Upplägg och genomförande

Marknadsanalys har genomförts genom litteraturstudier, intervjuer och möten med potentiella kunder och leverantörer, och deltagande i branschseminarier. IPR-analys har utförts genom omfattande sökningar i patentdatabaser och genomgång av relevanta patent. Definition av första produkt har framtagits i samråd med energirådgivare och potentiella kunder. Produktionsanpassning av första produkt och provtillverkning har utförts i samarbete med GåU och TPE. En affärsplan light har utarbetats i samarbete med GåU och TPE, denna kommer nu revideras ihop med Movexum.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02067

Statistik för sidan