Kommersialisering av patenterad teknik för att uppgradera traditionella varuautomater med toppmoderna funktioner

Diarienummer 2012-00557
Koordinator Ramabox AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Kommersialisering av patenterad teknik. Vi har besökt flera kunder för att presentera lösningen och diskutera krav, som har hjälpt oss att slutföra alla kundkrav. Vi har blivit medlem i 2 branschorganisationer för att förbättra kunskapen om marknaden. Vi har deltagit i en konferens för att möta kunder under ett networking event. Med hjälp av en konsult har vi förbättrat designen och utvecklat ett nytt kretskort som stöder alla funktioner i vår automat lösning.

Resultat och förväntade effekter

Schemat för den förbättrade designen är klar, och PCB kretskortet ska vara klar under de kommande veckorna. Företaget som vi arbetar med kan producera PCB kretskort till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har utformat en frontpanel som passar på de flesta automater. Den integrerade lösningen med en frontpanel och en skärm, ska vara klar innan slut av året. Vi fick en intresseanmälan från en operatör av varuautomater för att driva ett pilotprojekt.

Upplägg och genomförande

Vi har diskuterat vår lösning utförligt med kunderna, för att se till att slutliga hårdvarulösningen uppfyller alla krav. Vi anser att det är mycket viktigt att lyssna på kunderna och ta deras synpunkter i beaktande. Det tog längre tid än förväntat att utforma den nya hårdvaran, men vi har nu en design som stödjer alla funktioner i vår lösning, och som är framtidssäkrad. Det var ett bra beslut att bli medlem i en branschorganisation, eftersom det ger tillgång till ett bra nätverk av kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.