Kommersialisering av energy harvesting teknologi

Diarienummer 2014-04956
Koordinator ReVibe Energy AB
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

ReVibe Energy utvecklar en lovande teknologi kring så kallad vibration energy harvesting, dvs omvandling av vibrationer till elektricitet för strömförsörjning av trådlösa uppkopplade sensorer inom Internet of Things. Målet för projektet har varit att miniatyrisera ReVibe Energys teknologi och att studera hur material- och komponentval påverkar relationen mellan storlek och prestanda. Projektets övergripande syfte har varit att ge en bättre möjlighet att möta marknadens krav på mindre och kompaktare produkter med bibehållen eller bättre prestanda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit lyckosamt och har överträffat förväntningarna på de flesta punkter, t ex med avseende på den kunskap som har tillkommit och prestandan på de prototyper som har tillverkats och testats. Befintliga prototyper har kunnat förminskas till ca 20 % av sin ursprungliga storlek, formaanpassade efter kundspecifika önskemål. Nästa steg är nu att tillsammans med kund jobba vidare mot en kommersialisering av tekniken i den aktuella applikationen samt att utöka projektet till att omfatta även andra tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i korta och snabba iterationer med tätt samarbete med kunden. För principverifiering har testfixturer byggts för att effektivt kunna testa olika designkoncept in-house och snabbt verifiera eller förkasta dessa. I detta steg har 3D-printing och andra additiva tillverkningstekniker använts i stor utsträckning för att kunna utföra som många iterationer som möjligt under kortast möjliga tid. Utvecklingsprocessen har varit relativt öppet och kravspecen har reviderats flera gånger under projektets gång.

Externa länkar

www.revibeenergy.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.