Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kommer Grönlands smältande glaciärer att stoppa djupcirkulationen i Atlanten?

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 326 489 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det blev tydligt efter bara några månader att studera djupcirkulationen i Atlanten med bara fysikaliska mättningar kunde inte göras än, eftersom det finns för få sådana mättningar. I stället utvecklade jag nya metoder för att studera cirkulationen från satelliter, från kemikaliska mättningar, från fjärr område, och från klimatmodeller. Det annat mål av detta ungforskare bidrag var att jag skulle utveckla mig själv. Det gjörde jag: jag fick >10 MSEK från tre bidrag som huvudsökande, blev ansvarig för internationellt fältarbete, och fick en tjänst som bitr. universitetslektor.

Långsiktiga effekter som förväntas

9 papper producerades under projektet: - 1 om observationer; - 5 om satellit fjärranalys; - 3 om klimatmodeller. Resultaterna presenterades också vid 10 nationella och internationella konferenser. Se listan av publikationer och konferenser på min websida cheuze.com. Resultater ledde till tre stora ansökan: - till Vetenskapsrådet (beviljat, dnr 2018-03859, 3.6 MSEK i 4 år), som ingår att jag blir huvudhandledare av en doktorand för första gången; - till Rymdstyrelsen (beviljat, dnr 164/18, 4.5 MSEK i 3 år), som kommer att ingå min första postdoktor; - till KAW (beslut om två månader)

Upplägg och genomförande

Jag måste utveckla nya metoder för att kunna arbeta på projektet, som faktiskt ledde till fler publikationer än planerat. Jag blev också "tvungen" att göra extra fältarbete; det starkt utvecklat mitt internationellt nätverk, och ledde till fler publikationer och att jag blev ansvarig för kommande, även större fältexpeditioner. En nackdel av Incoming Grants är att ansökan skrivs utan att känna arbetsplatsens kultur; jag tyckte att jag skulle vara en del av en stor grupp men i stället arbetade jag ensam hela tiden. Det är också därför stora målet av projektet kunde inte uppfyllas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01487

Statistik för sidan