KommAut, Kommunikationshjälpmedel för barn med särskilda behov.

Diarienummer
Koordinator Tobii Technology AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03701

Statistik för sidan